ที่ปรึกษาประกันชีวิตออนไลน์
โทร 093-372-2644
  • th

ประกันโรคร้ายทุกระยะ


ประกันโรคร้ายทุกระยะ

ประกันโรคร้ายทุกระยะ

AIA CI Plus

ไม่ว่าจะเสียชีวิตกรณีไหนๆ หรือ โรคร้ายระยะรุนแรง ก็จ่าย 100% (แบบประกันนี้คุ้มสุดๆ)

AIA CI Plus Gold

ไม่ว่าจะเป็นโรคร้าย ระยะไหน เจอ จ่าย จบ !!!! ระยะเริ่มต้นถึงปานกลาง จ่าย 25% ของทุนประกัน ระยะรุนแรง จ่ายปีละ 20% ต่อเนื่อง 5 ปี ของทุนประกัน
(แบบนี้ดูแลทุกระยะเลย)

AIA Health Cancer

นอนโรงพยาบาลและเสียชีวิตด้วย 5 โรคร้ายแรง

Lady Care

คุ้มครองมะเร็งในสตรีและศัลยกรรมฟื้นฟูเนื่องจากอุบัติเหตุ

CI Super Care

คุ้มครอง 44 โรคร้ายแบบเงินออม (มีมูลค่าเงินสด ไม่เสียเบี้ยทิ้ง)
(เบี้ยคงที่ตลอด คุ้มค่ามากๆ)