ที่ปรึกษาประกันชีวิตออนไลน์
โทร 093-372-2644
  • th

ประกันแบบสะสมทรัพย์


ประกันแบบสะสมทรัพย์

ประกันแบบสะสมทรัพย์

E445 (Par)

สะสมทรัพย์+เงินคืนรายงวด+เงินปันผลเมื่อชำระเบี้ยครบ+เงินครบสัญญา

AIA Excellent (Par)

สะสมทรัพย์+เงินคืนรายงวด+เงินปันผล ณ ครบสัญญา+เงินครบสัญญา

AIA 15 Pay 30 (Par)

สะสมทรัพย์+เงินคืนรายงวด+เงินปันผล 2 ครั้ง+เงินครบสัญญา

AIA 15 Pay 25 S

สะสมทรัพย์+เงินคืนรายงวด+เงินปันผลทุก 5 ปี